PragueAttorneys
PragueAttorneys
PragueAttorneys

Služby

Stavební právo

  • Právní poradenství a zastupování: Kompletní (veškeré) služby v oblasti stavebního práva včetně poradenství v otázkách územního plánování, stavebního řízení a užívání staveb.
  • Stavební povolení: Zastupování a příprava právní dokumentace spojené se stavebním povolením včetně žádosti o stavební povolení, ohlášení stavby a dalších podkladů nutných pro stavební řízení.
  • Kolaudační řízení: Poradenství ohledně podmínek kolaudačního řízení, příprava žádostí i příloh, zastupování klienta v řízení o udělení kolaudačního souhlasu.
  • Územní plán: Příprava a revize územně plánovacích podkladů, územních plánů a regulačních plánů.
  • Zastupování v soudních a správních řízeních: Kompletní služby zahrnující řízení o povolení k umístění stavby, povolení k provedení stavby či řízení o odstranění stavby.