PragueAttorneys
PragueAttorneys
PragueAttorneys

Odměna


Odměnu za právní služby sjednáváme s klientem individuálně s ohledem na povahu a specifika dané kauzy, její složitost, časovou a odbornou náročnost. Smluvní odměna dle individuální dohody s klientem může být sjednána jako:

  • hodinová sazba – klientovi je účtována sjednaná částka dle počtu hodin poskytnutých právních služeb
  • fixní částka za kompletní vyřízení konkrétní věci
  • paušální – pravidelná fixní platba bez ohledu na časový rozsah a náročnost práce v daném období
  • podíl na hodnotě nebo výsledku věci – stanovení odměny smluveným podílem, procentuální výší z přiznaného nároku či pevnou sazbou
  • případně kombinace výše uvedených možností
Mimosmluvní odměna se stanovuje dle ustanovení vyhlášky č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) za jeden úkon právní služby.

Odměna za právní služby nezahrnuje hotové výdaje spojené s poskytnutými právními službami, např. soudní a jiné poplatky, cestovní náhrady a náklady na služby nebo produkty třetích osob (překlady a znalecké posudky apod.).

Někteří advokáti Prague Attorneys jsou plátci DPH.