PragueAttorneys
PragueAttorneys
PragueAttorneys

Reference

Vzhledem k našemu postavení na trhu s realitami chceme spolupracovat jen s těmi nejlepšími. Kvalitní právní servis je podmínkou každé realitní transakce. S paní Mgr. Terezou Kubalíkovou spolupracujeme již od roku 2021, kdy jsme ji oslovili ke spolupráci při přípravě kupních smluv a navazujícího právního servisu. Na paní magistře si vážím její empatie, ochoty a flexibilitu se kterou řeší někdy velice specifické úlohy.
Bc. Květa Mazurová, makléřka.

Remax Partner

Advokátní kancelář Prague Attorneys pro některé naše klienty realizuje právní poradenství a další služby včetně advokátních. Spolupráce je flexibilní, jednání s klientem velmi důstojné, poskytované služby profesionální. Spolupracujeme rovněž na šíření informací o možnostech „lidského“ rozvodu a řešení otázek týkajících se dětí, jejich vzdělávání a rodinné situace s ohledem právě na děti.
South East Asia – liaison, z.s.

South East Asia Liaison

S AK Pragueattorneys spolupracujeme již mnoho let a jsme plně spokojeni. Na jejich práci oceňujeme zejména osobní přístup, korektnost a ochotu celého týmu.
Ing. PHUONG VU, Tamda Group a.s.

Tamda Group

Spolupráce obecně prospěšné organizace La Strada Česká republika s advokátní kanceláří Prague Attorneys trvá již 15 let. Za tuto dobu jsme společně pomohli mnoha lidem, kteří byli zasaženi závažnou trestnou činností - obchodování s lidmi. Díky tomuto partnerství mají obchodované a vykořisťované osoby možnost získat komplexní právní pomoc a ochranu. Advokátní kancelář spolu s La Stradou asistuje obchodovaným osobám v celém procesu vyšetřování a trestního stíhání pachatelů, a také v prosazování jejich vlastních právních nároků, které z jejich postavení poškozené/ho vyplývají. Zasazují se o zajištění důstojnosti a bezpečného prostředí pro přeživší traumatických událostí během celého náročného procesu. Advokátky a advokáti zachovávají citlivý přístup vůči zvláště zranitelným obětem, pomáhají jim při orientaci v právním systému a zasazují se o naplnění jejich nároků a práv. Advokátní kancelář Prague Attorneys je jedním z našich klíčových a spolehlivých partnerů na cestě k efektivní pomoci pro obchodované osoby z České republiky i ostatních států.
La Strada Česká republika, o.p.s.

La Strada

Advokát JUDr. Miroslav Mika nám poskytoval po dobu cca dvaceti pěti let k naší spokojenosti právní služby v oblasti firemního práva a na poli naší agendy realitní kanceláře, tedy při prodeji a pronájmech nemovitostí, správě nemovitého majetku a při vymáhání pohledávek našich klientů – majitelů nemovitostí, jakož při privatizaci bytového majetku, agendě společenství vlastníků jednotek apod. Rovněž spolupracoval při přípravě základních dokumentů obchodní korporace a úpravě interních dokumentů. Spolupráci s panem JUDr. Miroslavem Mikou mohu hodnotit jako vynikající.
Realitní kancelář RAK CZ a.s.
JUDr. Tomáš Pacner, předseda představenstva

Realitní kancelář RAK CZ a.s.

S kanceláří doktorky Mikové spolupracuji od června 2013, kdy se z počátku jednalo o rámcové obchodní smlouvy, postupně se nad uvedené přidala agenda sporů, ať už na straně žalované či žalujícího. V posledních třech letech společně řešíme nemovitostní transakce, neboť se zabýváme i zprostředkovatelskou činností. Cením si nejen odbornosti, ale častokrát i vzájemného dialogu nad určitou problematikou, díky kterému se může nalézt i jiná cesta k cíli. Není od věci partnerství s advokátem srovnat s partnerstvím s obvodním lékařem - čím déle se vzájemně znáte, tím lepším vztahem bývá.
Faama cz s.r.o.

Naše společnost HAHN Automation, s.r.o. působí na poli průmyslové automatizace a robotizace. S advokátní kanceláří JUDr. Štěpánky Mikové spolupracujeme od počátku našeho založení v roce 2012 a s jejími službami jsme plně spokojeni. Obracíme se na ni především v otázkách pracovního práva a obchodních vztahů s našimi partnery. Velmi oceňujeme vysokou odbornost, profesionalitu, vstřícnost a také časovou flexibilitu celého týmu.
Ing. Šárka Ošťádalová, jednatelka společnosti

HAHN Automation, s.r.o.

Vážíme si partnerství, v jehož rámci spolupracujeme s advokátní kanceláří Prague Attorneys na řešení kauz cizinců v ČR, pro profesionální a lidský přístup ke klientům.
Mgr. Jiří Kocourek
aplikovaná sociologie, vedoucí týmu aplikovaná sociologie, vzdělávání, mediace, facilitace, výzkum, analýza, tlumočení, konzultace

Mgr. Jiří Kocourek