PragueAttorneys
PragueAttorneys
PragueAttorneys

Služby

Rodinné právo a vypořádání společného jmění manželů

  • Poradenství: Právní poradenství v oblasti rodinného práva, vypořádání společného jmění manželů, podmínek uzavírání manželství, rovněž s cizím státním příslušníkem.
  • Společné jmění manželů: Poradenství ohledně vzniku, zúžení, zániku a vypořádání společného jmění manželů, poradenství ohledně „předmanželské smlouvy“ upravující budoucí majetkové vztahy manželů (včetně zajištění služeb notáře).
  • Rozvod a péče o dítě: Poradenství a zastupování v řízení o rozvodu, úprava poměrů k nezletilým dětem (svěření do péče a stanovení výživného), jednání s OSPOD, zprostředkování psychologické pomoci, zajištění mediátora.
  • Výživné: Vyjednávání nároku na výživné pro nezletilé, zletilé dítě, rozvedeného manžela, neprovdanou matku a další osoby.