PragueAttorneys
PragueAttorneys
PragueAttorneys

Služby

Problematika společenství vlastníků jednotek

  • Vznik a zánik SVJ: Pomoc s přípravou stanov (včetně zajištění služeb notáře), registrací v katastru nemovitostí nebo s likvidací SVJ.
  • Vlastnictví a správa společných částí domu: Pomoc s vymezením společných částí domu, s uzavřením smluv o správě domu nebo s řešením sporů mezi vlastníky jednotek.
  • Úhrada nákladů na správu domu: Pomoc s vyúčtováním nákladů na správu domu, vymáhání splatných pohledávek, řešení sporů o výši úhrad.
  • Rekonstrukce a opravy domu: Příprava projektové dokumentace, vypsání veřejné zakázky na provedení prací, řešení sporů v souvislosti s rekonstrukcí.
  • Ochrana majetku SVJ: Pomoc s uzavřením pojistné smlouvy pro SVJ, s řešením případů vandalismu a řešením sporů o náhradu škody.
  • Další služby: zastupování při řešení dalších právních otázek - zastupování na členské schůzi SVJ a další.