PragueAttorneys
PragueAttorneys
PragueAttorneys

Služby

Právo nemovitostí

  • Komplexní právní poradenství v oblasti vlastnictví nemovitostí a jeho ochrany.
  • Smluvní dokumentace: vyhotovení /revize smluv - smlouva kupní, nájemní smlouva, smlouva o zřízení věcného břemene, vyjednávání podmínek úvěrových smluv a další.
  • Proces nákupu a prodeje: zajištění celého procesu prodeje nemovitosti včetně poradenství při přípravě a vyjednávání podmínek úvěrových smluv.
  • Katastr nemovitostí: zastupování v řízení vedeném před katastrálním úřadem včetně řešení případných problémů, správní žaloba.
  • Právo nemovitostí pro podnikatele: pomoc s řešením právních otázek v souvislosti s prostory sloužících k podnikání.
  • Zastupování v soudních sporech: zastupování v soudních řízeních o určení vlastnického práva k nemovitosti, o vyklizení nemovitosti, o zaplacení např. dlužného nájemného, náhrady škody a další.
  • Ostatní: vypořádání podílového spoluvlastnictví, komplexní služby v souvislosti s prohlášením vlastníka, převody bytových jednotek na nebytové prostory vice versa a další.