PragueAttorneys
PragueAttorneys
PragueAttorneys

SLužby

Pracovní právo

  • Právní poradenství: Konzultace pracovněprávních záležitostí - práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů.
  • Tvorba a úprava dokumentace: Příprava a aktualizace pracovněprávní dokumentace - pracovní smlouva, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, pracovní řád, interní směrnice a další.
  • Pracovněprávní spory: Zastupování ve sporech souvisejících s ukončením pracovního poměru, diskriminací, porušením práv zaměstnance a další.