PragueAttorneys
PragueAttorneys
PragueAttorneys

Služby

Ochrana rodinného majetku

  • Péče o majetek: Komplexní péče o majetek - nájemní smlouvy, zakládání svěřenských fondů a jejich správa, investice a další.
  • Nemovitosti: Nákup a prodej nemovitostí, vytvoření smluvní dokumentace včetně případů vypořádání podílového spoluvlastnictví nebo vypořádání společného jmění manželů.
  • Dědictví: Poradenství v souvislosti s úpravou budoucích dědických nároků a v rámci dědického řízení.
  • Daňové plánování: Poradenství ohledně daňového plánování s cílem minimalizovat daňové povinnosti a zvýšit efektivitu převodu majetku.