PragueAttorneys
PragueAttorneys
PragueAttorneys

Služby

Ochrana osobnosti

  • Ochrana soukromí: Kompletní právní služby související s neoprávněným zásahem třetích stran do soukromého života, zápůrčí žaloba.
  • Ochrana jména a dobré pověsti: Kompletní právní služby na ochranu jména a dobré pověsti před neoprávněným zásahem.
  • Ochrana osobnosti: Vymáhání práv na ochranu osobnosti v souvislosti s porušením těchto práv v médiích, na internetu anebo například i v zaměstnání.
  • Poradenství: Vysvětlení právních předpisů, posouzení konkrétní situace, návrh řešení, poradenství např. při stalkingu.