PragueAttorneys
PragueAttorneys
PragueAttorneys

Služby

Obhajoba v trestních věcech

  • Poradenství: Poradenství klientům ohledně přípravy obhajoby včetně analýzy důkazů, hodnocení konkrétní situace a stanovení strategie.
  • Zastupování: Zastupování v přípravném řízení i před soudy všech stupňů, Nejvyššího soudu ČR a Ústavního soudu ČR.
  • Vyjednávání se státním zastupitelstvím: Zastupování klienta při jednání ohledně možnosti odklonů v trestním řízení (podmíněné zastavení trestního stíhání, narovnání) nebo dohody o vině a trestu.
  • Monitoring trestního řízení: Dohled nad postupem orgánů činných v trestním řízení.