PragueAttorneys
PragueAttorneys
PragueAttorneys

Služby

Náhrada škody

  • Náhrada škody: Uplatnění nároku na náhradu škody (majetkové i nemajetkové) vzniklé v důsledku trestného činu.
  • Zastoupení v občanskoprávním řízení: Vymáhání náhrady škody (majetkové i nemajetkové) pro poškozené v občanskoprávních řízeních.