PragueAttorneys
PragueAttorneys
PragueAttorneys

Služby

Dědické právo

  • Pořízení pro případ smrti: Poradenství ohledně způsobů dědění (dědické tituly), dále příprava, sepsání, revize dědické smlouvy, závěti, dovětku, prohlášení o vydědění a další.
  • Dědické řízení: Zastupování v dědickém řízení včetně dědických řízeních s mezinárodním prvkem.
  • Ostatní služby: Správa pozůstalosti, vytváření a revize dalších dokumentů spojených s dědickým řízením.