PragueAttorneys
PragueAttorneys
PragueAttorneys

Služby

Autorské právo a právo duševního vlastnictví

  • Ochrana autorských práv: Právní analýzy, příprava a revize právních dokumentů včetně licenčních smluv, zastupování a poradenství v případě porušení autorských práv.
  • Ochranné služby: Příprava a podání přihlášek ochranných známek a průmyslových vzorů, správa portfolia duševního vlastnictví včetně monitorování a podání žádostí o obnovu zápisu ochranné známky.
  • Zastupování ve sporech: Zastupování v případě soudních sporů, ale i sporů s úřady (ÚPV, EUIPO, WIPO).