Právní tým

Mgr. Tomáš Verčimák - advokátní koncipient

Tomáš Verčimák

Specializace: Věnuje se převážné cizineckému právu ve všech jeho rovinách - krátkodobé, přechodné a trvalé pobyty, studium, zaměstnávání a podnikání cizinců, udělování státního občanství ČR, vyhoštění, atd. Jako advokátní koncipient se mimo generální praxi zaměřuje na správní a pracovní právo. Správně-právní agendě se věnuje na všech stupních správního řízení včetně soudního přezkumu a uplatňování náhrady škody způsobené nesprávným úředním postupem.

Profesní praxe: Během studií působil jako právní asistent v AK Wolf Theiss a Soukeník & Štrpka v Bratislavě. V České republice se 4 roky věnoval cizineckému právu v rámci odborného sociálního poradenství v neziskových organizacích InBáze a Integračním centru Praha. Mimo jiné poskytoval asistenční služby cizincům přímo na Odboru azylové a migrační politiky MVČR. Doposud odborně podporuje integračně-adaptační kurzy pro cizince Vítejte v ČR organizované Slovem 21, některé z kurzů lektoruje. Praxi advokátního koncipienta vykonává pod vedením Mgr. Nadi Smetanové, advokátky.

Vzdělání: Magisterské studium v oboru právo získal na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě v roce 2009. V roce 2012 splnil kvalifikační předpoklady pro výkon učitelství odborných předmětů v rámci středních škol na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a v současnosti postgraduálně studuje na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Hovoří plynně anglicky, pasivně ovládá ruštinu. Ve volném čase se věnuje turistice, jízdě na kole a angažuje se ve spolkovém životě InBáze a Spolku Detvan. « zpět