Právní tým

Mgr. Tereza Kubalíková - advokátka

Tereza Kubalíková

Specializace: Ve své praxi se zaměřuje na oblast práva občanského, trestního a správního. V oblasti civilního práva se specializuje na autorské právo, mediální právo, reklamní právo a právo dědické. V oblasti správního práva se soustřeďuje zejména na cizinecké a azylové právo. Podílela se na poskytování právní pomoci pro bono uprchlíkům ve spolupráci s Organizací pro pomoc uprchlíkům.

Je členkou advokátní komory.

Profesní praxe: Pracovala na Ministerstvu zahraničních věcí na konzulárním odboru. Generální praxi koncipienta vykonávala v advokátní kanceláři JUDr. Jablonský & Associates.

Vzdělání: Magisterské studium absolvovala na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni v roce 2008.

Hovoří plynně francouzsky a dohovoří se anglicky. Ve volném čase se věnuje záchraně zvířat v nouzi a windsurfingu. « zpět