Právní tým

JUDr. Štěpánka Miková - advokátka

Štěpánka Miková

Specializace: Je členem české advokátní komory. V roce 2010 založila se svým kolegou JUDr. Matoušem Jírou advokátní kancelář Prague Attorneys.
Ve své praxi se zaměřuje na spornou a nespornou agendu v oblasti občanského práva pro českou i zahraniční klientelu. Jako jedna z mála se zabývá cizineckým právem s mezinárodními prvky a právem Evropské unie. Obhajuje obviněné i zastupuje poškozené ve věcech trestních ve všech stadiích trestního řízení. Zastupuje klienty ve sporech proti státu ve věcech nároků na náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené nezákonným rozhodnutím. Štěpánka Miková klade též velký důraz na poskytování právních služeb pro bono.

Vzdělání:
- magisterské i doktorandské studium na právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni
- magisterské studium obor filologie italština na filosofické fakultě Karlovy univerzity
- magisterské studium na právnické fakultě Amsterdamské univerzity (UvA), obor mezinárodní právo a právo Evropské unie
- stáž na Universitě Charles de Gaulle - Lille 3, Lille, Francie
- stáž na Janovské universitě, právnická fakulta, katedra právní kultury „Giovanni Tarello“, Janov, Itálie

Hovoří italsky a anglicky. Ve volném čase se věnuje lyžování, windsurfingu, četbě a své rodině.

« zpět