Dịch vụ Pháp lý

Văn phòng luật sư Prague Attorneys cung cấp tham vấn tổng hợp và một loại dịch vụ rất chuyên nghiệp liên quan tới các hệ thống chính của pháp luật.

Chúng tôi tập trung vào cung cấp dịch vụ liên quan tới Luật dân sự, Luật kinh doanh và thương mại, Luật Châu Âu, Luật di trú và Luật hình sự. Chúng tôi cũng có thể cung cấp dịch vụ liên quan tới Luật lao động và Luật gia đình. Và chúng tôi có thể cung cấp cả dịch vụ khi cần thiết làm việc với các tòa án và các cơ quan nhà nước.

Chúng tôi cũng đã làm việc đại diện trong những sự phân xử. Chúng tôi làm việc đó được lâu dài rồi và chúng tôi đã rất thành công. Một số người luật sư của chúng tôi cũng làm người trọng tài viên. Chúng tôi giúp đỡ với thể hiện các phổ rộng của thương mại và chúng tôi cung cấp dịch vụ pháp lý cho rất nhiều khách hàng người Séc và cả người nước ngoài. Các thành viên của đội luật sư chúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm với pháp luật liên quan tới các hợp đồng mà có gồm những phần từ Luật quốc tế.

Nữ luật sư JUDr. Štěpánka Miková và nam luật sư JUDr. Matouš Jíra là trong một số luật sư rất hiếm mà có cung cấp dịch vụ ,,pro bono'' (dịch vụ không mất tiền, dịch vụ miễn phí). Họ hợp tác với Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, ODIHR – Văn phòng dành cho các cơ quan Dân chủ và Quyền con người, và tổ chức phi lợi nhuận La Strada Česká republika o.p.s.

Mục đích của chúng tôi là tìm một cách nhanh nhất, hợp lý và có hiệu quả tốt để giải quyết các vấn đề hoặc hoàn cảnh của khách hàng, chúng tôi sẽ cũng luôn luôn bảo vệ khách hàng, phát huy các quyền lợi của khách hàng trong quan hệ thương mại cùng với các cơ quan công quyền. Chùng tôi làm việc chuyên nhiệp, tin cậy và kín đáo.

 • Luật dân sự
 • chuẩn bị và đàm phán các loại hợp đồng

  xử lý tất cả các loại đơn để đưa lên tòa án

  tổng hợp các loại dịch vụ liên quan tới bất động sản

  quản lý và thu hồi nợ

  giải quyết các loại tranh chấp tiêu dùng

 • Luật kinh doanh và thương mại
 • chuẩn bị và đàm phán các loại hợp đồng

  kiến lập các loại công ty thương mại và hợp tác xã

  thay đổi các phần trong tài liệu thành phần và các cơ quan doanh ngiệp

  đại diện trong các thủ tục tố tụng và các thủ tục liên quan tới các cơ quan nhà nước

  các việc liên quan tới sự vỡ nợ, phá sản vá các loại sự thanh toán mọi khoản để thôi kinh doanh

  Luât hối phiếu

  Luật phá sản

 • Luật gia đình
 • đại diện trong thủ tục tố tụng ly hôn

  thanh tóan tài khoản chung của vợ và chồng

  giải quyết các vấn đề liên quan tới tài sản của vợ và chồng

  vấn đề liên quan tới tiền nuôi dưỡng con chung cho vợ hoặc chồng sau khi ly hôn

  vấn đề liên quan tới chăm sóc người con chưa thành niên

  di sản

 • Luật lao động
 • chuẩn bị và đàm phán các loại hợp đồng liên quan tới sự lao động

  thỏa thuận và chấm dứt các hợp đồng lao động

  giải quyết những thay đổi trong quá trình làm việc

  giải quyết những vấn đề liên quan tới quan hệ pháp lý giũa các người làm hoặc giữa các người quản lý

  an toàn và bảo vệ sức khỏe khi làm

  trách nhiệm trong quan hệ lao động

  vấn đề liên quan tới việc làm cho những người nước ngoài

 • Luật hành chính
 • đại diện trong những thủ tục tố tụng hành chính

  đại diện khách hàng trong thủ tục tố tụng về việc xem xét lại các hành động của cơ quan hành chính và các quyết định của tòa án hành chính

  làm các công tác hành chính và khiếu nại

  giải quyết các tội phạm

 • Luật hình sự
 • đại diện cho thể nhân cũng như pháp nhân trong thủ tục tố tụng hình sự

  cung cấp dịch vụ tổng hợp trong thời gian bào chữa khách hàng trong thời kỳ trước khi xét xử quá trình và thủ tục tố tụng hình sự với các loại tòa án

  giải quyết các vấn đề giữa bị can và bị cáo mà liên quan tới những thiệt hại gây ra vì tội phạm

 • Luật di trú
 • dịch vụ tổng hợp liên quan tới pháp luật người nước ngoài

  chuẩn bị và đàm phán các tài liệu cần thiết cho ra hạn, xin thị thực (visa) và xin phép cư trú ngắn hạn hoặc cư trú dài hạn

  hỗ trợ trong các thủ tục tố tụng với Bộ chính trị tị nạn và di trú của Bộ nội vụ Séc

  đệ đơn kháng cáo cho những cơ quan chuyên nghiệp và đưa đơn khiếu nại trong trường hợp thủ tục của các cơ quan hành chính bị bất hợp pháp

  đại diện cho khách hàng trong thủ tục tố tụng về việc xem xét lại các hành động của cơ quan hành chính và các quyết định của tòa án hành chính

 • Luật Liên minh châu Âu
 • chuẩn bị và đàm phán các loại hợp đồng để phù hợp với các yêu cầu của pháp luât Liên minh châu Âu

  tư vấn và đại diện cho khách hàng trong thủ tục tố tụng với các cơ quan châu Âu

  phân tích mục đích kinh doanh cả không kinh doanh theo pháp luật châu Âu

  tư vấn về pháp luật về quyền di chuyển người, hàng hóa, dịch vụ và vốn tự do và thành lập các công ty tự do

 • Luật quốc tế
 • chuẩn bị và đàm phán các loại hợp đồng quốc tế để phù hợp với các yêu cầu của pháp luật quốc tế và tư pháp luật châu Âu

  tư vấn khi ký kết hợp đồng mua bán mà có gồm những ký hiệu quốc tế mà phù hợp với thỏa thuận của Liên Hiệp Quốc về các loại hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

  đại diện khách hàng khi giải quyết tranh chấp mà có ký hiệu quốc tế trong các thủ tục tư pháp, trọng tài và hòa giải

Chúng tôi luôn cố gắng cung cấp các loại dịch vụ pháp lý tốt nhất và theo yêu cầu của khách hàng.

Khi các ngài muốn biết bất cứ điều gì về dịch vụ pháp lý của chúng tôi, hãy xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.