Media

Tree Workers Case

LIDOVKY.CZ, 26th February 2011 - For Free and Almost Starving. Foreigners Exploited in the Czech Republic...

LIDOVKY.CZ, 28th February 2011 - Exploited Workers Slaved Away in State Forests...

CZECH TELEVISION, 27th March 2011 - Demonstration against Exploitation...

THE PRAGUE POST, 9th March 2011 - Foreign workers exploited on state land...

THE PRAGUE POST, 30th March 2011 - Exploited workers demand pay...

MIGRATIONONLINE.CZ, 22nd March 2011 - Labor exploitation of Romanian workers in the Czech forestry business...

MIGRACEONLINE.CZ, 25th October 2011 - Workers from Romania in the Czech Forests: follow-up...

NOVÝ PROSTOR, 18th January 2011, No. 367 - Business among the Trees...

NOVÝ PROSTOR, 15th March 2011, No. 371 - Dead Calm in Czech Forests...

RESPEKT, 6th March 2011 - Plant Five Thousand Trees and Disappear...


Vietnamské noviny

BAO TRI THUC, 29th September 2012 - Séc tiếp tục điều tra vụ bóc lột người Việt trồng rừng...

VIETINFO, 28th July 2012 - Séc: Bóc lột hàng nghìn người nước ngoài, trong đó có người Việ...

VIETINFO, 23rd January 2012 - Một người Việt bị lừa, mắc nợ 150 000 korun tiền điện thoại...