Právní tým

JUDr. Matouš Jíra - advokát

Matouš Jíra

Specializace: Matouš Jíra se ve své praxi se zaměřuje na poskytování právní pomoci zejména cizincům žijícím v České republice, a to jak ve sporné, tak i nesporné agendě práva občanského, dále se zabývá právem správním, především cizineckým právem, a trestním právem. Spolupracuje s celou řadou neziskových organizací a občanských sdružení hájících práva znevýhodněných osob a široce se podílí na poskytování právní pomoci pro bono. Matouš Jíra je rozhodcem ad hoc a též předsedou představenstva rozhodčího soudu Forum Iustitiea, a.s.

Je členem české advokátní komory.

Profesní praxe: Od roku 2003 působil v advokátní kanceláři Jablonský & Associates, kde nejprve pracoval jako právní asistent, posléze se jako advokátní koncipient věnoval agendě převodů nemovitostí, občanskoprávních sporů, restitučních sporů, korporátní agendě a zastupování v trestním řízení. V letech 2007 – 2010 pracoval jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři Schoultz & Partners, kde byl součástí realitního týmu, jenž zastupoval řadu nadnárodních korporací při jejich investicích v ČR i mimo ni, a to v oblasti nemovitostí, resp. jejich výstavby, prodejů či akvizic, včetně zajišťování title insurance, projektového financování, přípravy investičních struktur do oblasti nemovitostí (včetně investic do tzv. brownfields), fúzí investičních společností, aj. Současně též spolupracoval se smluvním partnerem pojišťovny D.A.S. a.s., pod jehož vedením řešil běžnou občanskoprávní agendu a zastupování klientů před správními orgány v případech, kdy pojišťovna poskytovala svým klientům právní pomoc.

Od roku 2010 je advokátem. V lednu 2010 otevřel pobočku své advokátní kanceláře v areálu SAPA v Libuši v Praze 4, kde ve spolupráci s Klubem Hanoi do současnosti provozuje právní poradnu pro cizince vietnamského původu. Ve stejném roce otevřel společně s JUDr. Štěpánkou Mikovou kancelář v centru Prahy, kde společně i s dalšími kolegy sídlí dodnes.

Vzdělání: Magisterské studium absolvoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde též složil v roce 2009 rigorózní zkoušku. V roce 2006 byl na stáži u Nejvyššího správního soudu v Jižní Karolíně, kde pracoval pod vedením předsedy soudu pana Marvina F. Kittrela, se kterým externě spolupracuje doposud.

Hovoří plynně anglicky a má ambice naučit se vietnamsky. Rád sportuje a cestuje. « zpět