Văn phòng

Prague Attorneys là một gồm đội ngũ có luật sư, chuyên gia, trợ lý và phiên dịch. Vì chúng tôi kết hợp độc đáo như thế này, chúng tôi có khả năng cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan tới các hệ thống của pháp luật, nhất là các dịch vụ pháp lý liên quan tới Dân luật, Luật kinh doanh và thương mại, Luật hình sự, Luật quản lý, Luật di trú, Xung đột pháp luật và Luật Liên minh châu Âu. Chúng tôi có thể làm việc bằng tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Nga và đặc biệt là tiếng Việt.

Mặc dù văn phòng Prague Attoerneys thuộc về những văn phòng luật sư mới lập và trẻ tuổi, các thành viên của chúng tôi có khả năng cung cấp các dịch vụ bằng cách tốt nhất vì đã có kinh nghiệm từ khi tập luyện trong các văn phòng luật sư nổi tiếng.

Các luật sư chúng tôi có thể làm việc bằng tiếng Séc, tiếng Anh, tiềng Ý, tiếng Đức, tiếng Việt hoặc tiếng Pháp. Trong văn phòng chùng tôi có các trợ lý có biết một số tiếng ngoại ngữ, bao gồm cả tiếng Việt. Vì chúng tôi muốn cung cấp một loại dịch vụ tổng hợp, chúng tôi đã hợp tác với những chuyên gia về ngành Kế toán, Thuế, Định giá, An toàn và Thương mại quốc tế.

Chúng tôi rất hài lòng vì văn phòng của chúng tôi là một văn phòng đa văn hóa, bởi vì thế, chúng tôi nhận thức các nhu cầu của khách hàng được tốt hơn, đẻ phản ứng và thực hiện quyền lợi của những người khách hàng nhạy cảm hơn. Những kỹ năng này chúng tôi dùng trong khi làm nghề luật sư và chúng tôi sẵn sàng đấu tranh vì quyền lợi của khách hàng chùng tôi.

Prague Attorneys