Právní tým

Mgr. Vít Tokarský - advokát

Vít Tokarský

Specializace: Již od dob studií se zaměřuje obecně na právo soukromé a právo ústavní, zvláštní zálibu pak má v právu občanském, korporátním a v právu duševního vlastnictví. Ze své předchozí profesní praxe však má bohaté zkušenosti též s pozemkovými restitucemi a správním právem, a to zejména právem stavebním a úzkým odvětvím práva veřejných zakázek.

Profesní praxe: Po celou dobu studií na právnické fakultě působil jako právní asistent v advokátní kanceláři Jablonský & Associates, krom toho úzce spolupracoval se samostatným advokátem Mgr. Viktorem Klímou. Svou koncipientskou praxi zahájil v advokátní kanceláři Jablonský & Associates, v současnosti ji vykonává pod vedením JUDr. Matouše Jíry, advokáta.

Vzdělání: V roce 2013 absolvoval magisterské studium v oboru právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V průběhu svého studia strávil půl roku na právnické fakultě Uppsala Universitet ve Švédsku. V současnosti je studentem doktorského studia (Ph.D.) na Katedře občanského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Hovoří plynně anglicky a má základy francouzštiny a švédštiny. Ve svém volném čase se věnuje hudbě a divadlu. « zpět