Právní tým

Mgr. Tomáš Morysek - advokát

Tomáš Morysek

Specializace: Dlouhá léta působil v advokátní kanceláři s generální praxí. Zaměřuje se na spornou agendu (zastupování klientů před soudy a správními orgány) a obhajobu ve věcech trestních. Zejména se zabývá právem trestním a insolvenčním, dále pak právem nemovitostí a uplatňováním nároků na náhradu škody, způsobené nezákonným rozhodnutím či nesprávným úředním postupem. V minulosti se zabýval rovněž tzv. restitucím majetku konfiskovaného po r. 1948.

Profesní praxe: Během studií působil po čtyři roky jako právní asistent v advokátní kanceláři Jablonský & Associates. Ve stejné kanceláři působil více než dva roky jako advokátní koncipient. Nyní vykonává svou koncipientskou praxi pod vedením JUDr. Štěpánky Mikové, advokátky.

Vzdělání: V roce 2011 dokončil magisterské studium v oboru právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ve své diplomové práci se zaměřil na insolvenční právo. V současné době pracuje na rigorózní práci, ve které se věnuje problematice konopí z hlediska trestního práva.

Hovoří plynně německy a anglicky. Ve svém volném čase se věnuje svým dětem. « zpět