Právní tým

Mgr. Naďa Smetanová - advokátka

Naďa Smetanová

Specializace: Ve své praxi se zaměřuje na oblast práva občanského, trestního a správního. V oblasti správního práva se specializuje zejména na problematiku azylu, pobytu cizinců a občanství, a to jak v řízení před správním orgánem, tak v rámci správního soudnictví.

Profesní praxe: Během studia práv působila jako právní asistent v advokátní kanceláři Jablonský & Associates. V současné době je zapsána Českou advokátní komorou jako advokátka a svou koncipientskou praxi vykonala pod vedením advokáta JUDr. Matouše Jíry.

Vzdělání: V roce 2010 dokončila magisterské studium v oboru právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Mluví plynně anglicky, ve volném čase ráda čte a cestuje. « zpět