Právní tým

Mgr. Jitka Snítilová - advokátka

Jitka Snítilová

Specializace: Zabývá se především civilním právem, zejména právem rodinným, vypořádáním společného jmění manželů a smluvní agendou. Zastupuje klienty v civilních sporech před soudy, rovněž poskytuje obhajobu v trestních věcech.

Je členkou České advokátní komory.

Profesní praxe: Koncipientskou praxi získala v advokátní kanceláři JUDr. Václava Kaliny a v advokátní kanceláři Ürge&Černohlávek. Absolvovala též roční praxi justičního čekatele při Městském soudu v Praze a pracovala na Ministerstvu spravedlnosti v mezinárodním odboru trestním.

Vzdělání: Magisterské studium na Právnické fakultě Univezity Karlovy ukončila v roce 1999

Hovoří anglicky a francouzsky. Ve volném čase se věnuje jízdě na koni, volejbalu a dalším sportům. « zpět